Primer: Pas lutalica ujede prolaznika u gradu, bez ikakvog povoda.

U ovom slučaju, ukoliko je prolaznik pretrpeo fizičke povrede, ima pravo da potražuje novčanu naknadu nematerijalne štete od nadležne jedinice lokalne samouprave za pretrpljeni fizički bol, za pretrpljeni strah, kao i za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti, u slučaju da usled ugriza psa ostane vidljiv ožiljak.

Napadi i ujedi napuštenih pasa, ali i napuštenih mačaka, predstavljaju izuzetno neprijatno i bolno iskustvo.

Iako rane koje ostaju kao posledica ovakvih napada najčešće nisu velike, one su često vrlo bolne, a sam bol može da traje i više nedelja. Pored straha koji se javlja usled samog napada napuštene životinje, ljudi se najčešće plaše zaraze bolestima koje ove životinje potencijalno prenose (besnilo i sl.)  

Ukoliko je napad usledio od napuštene životinje (psa, mačke), odgovornost za naknadu pretrpljene nematerijalne štete je na jedinici lokalne samouprave – Sombor, Apatin ili Odžaci. 

Kako se određuje visina naknade štete? 

Kod materijalne štete je to relativno jednostavno. 

Nematerijalna šteta izazvana događajima kao što su: ujed psa lutalice, saobraćajna nezgoda, okliznuće na javnoj površini, pad u neobezbeđen šaht ili povreda ugleda i časti, ogleda se u narušenoj psihičkoj ravnoteži čoveka koja je izazvana tim događajem. 

Novčana naknada nematerijalne štete u tim slučajevima služi da toj osobi pričini određeno zadovoljstvo kako bi psihička ravnoteža bila ponovno uspostavljena, dok Zakon upućuje sud da vodi računa o značaju povređenog dobra i cilju kome ta naknada služi.

Možemo zaključiti da će visina novčane naknade nematerijalne štete koju će odrediti sud biti veća ukoliko je intenzitet pretrpljenog fizičkog bola i straha bio jači i dugotrajniji. 

Novčana naknada materijalne i nematerijalne štete može se ostvariti u sudskom, parničnom, kao i u vansudskom postupku.

Vansudski postupci po pravilu traju kraće u odnosu na sudske i podrazumevaju manje ulaganja od strane klijenata, međutim, većina štetnika nije voljna da dobrovoljno, mirnim putem naknadi prouzrokovanu štetu, što neminovno dovodi do pokretanja sudskog, parničnog postupka. 

Nadamo se da Vam je ovaj post bio koristan i da Vam je približio osnovne aspekte pravnog pojma štete, kao i naknade iste, ali naglašavamo da je neophodno da se pre upuštanja u bilo kakav postupak obratite advokatu, jer je advokatura jedina služba koja se u našoj državi profesionalno bavi pružanjem pravne pomoći građanima!